Vol 7 No 4 (2019)

Digital socio-economic platforms in the era of Industry 4.0

Theme editor: Jana Majerova


Published: 2019-12-20


Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP