Formánková, S. ., A. . Hrdličková, R. . Kučerová, and R. . Skýpalová. “Evaluation of the Applicability of CSR Standards in the Praxis of Tertiary Education Institutions”. Forum Scientiae Oeconomia, vol. 5, no. 1, Mar. 2017, pp. 95-103, doi:10.23762/fso_vol5no1_8.