Editorial Team

Editor-in-Chief

Vice-Editors-in-Chief

Thematic Editors

Educational gerontology section:

 • Jolanta Maćkowicz (Pedagogical University of Krakow, Poland)
 • Arkadiusz Wąsiński (University of Lodz, Poland)
 • Christian Gleser (Karlsruhe University of Education, Germany) 

Sociological-political-philosophical section:

 • Marek Niezabitowski (Silesian University of Technology, Poland)
 • Dorota Gierszewski (Jagiellonian University, Poland), 
 • Rene Szotkowski (Palacký University Olomouc, Czech Republic)

The psychology and health sciences section 

 • Aleksandra Błachnio (Kazimierz Wielki University, Poland) 
 • Joanna Wnęk-Gozdek (Pedagogical University of Krakow, Poland), 
 • Mihael Nedeljko (Alma Mater Europaea, Slovenia)

Statistical Editor

 • Agnieszka Kozerska (Jan Dlugosz University, Poland)

Editorial Assistants

Cover design

 • Magdalena Muszyńska
Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP