##Archives## | Exlibris Social Gerontology Journal

Archives

Editor of the issue:

Mala Kapur Shankardass

Marcin Muszyński Editors of the issue:

Elżbieta Woźnicka, Marcin Muszyński 

Editors of the issue:
Jolanta Maćkowicz & Artur Fabiś
Mechthild Kiegelmann (Guest Editor)


Editors of the issue:
Mala Kapur Shankardass (Guest Editor)


Editors of the issue: 
Joanna Wnęk-Gozdek & Katarzyna Sygulska


Editors of the issue:
Artur Fabiś, Marcin Muszyński & Rafał Iwański


Editors of the issue:
Beata Bugajska, Rafał Iwański & Zofia Szarota


Editors of the issue:
Artur Fabiś & Joanna Wnęk-GozdekEditors of the issue:
Małgorzata Halicka & Jerzy Halicki

Authors
Maria Zrałek, Artur Fabiś, Łukasz Tomczyk, Marcin MuszyńskiIssue editors:
Łukasz Tomczyk & Arkadiusz Wąsiński


Editor of the issue:

Elżbieta Dubas

Arkadiusz Wąsiński 


Issue editors:
Artur Fabiś & Marcin Muszyński

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP