Vol. 23 No. 2 (2022): Exlibris Social Gerontology Journal | Exlibris Social Gerontology Journal

Vol. 23 No. 2 (2022)

Exlibris Social Gerontology Journal

Editors of the issue:

Elżbieta Woźnicka, Marcin Muszyński 


PDF-pełen tekst numeru (Język Polski)

Published: 2023-04-06
Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP