Vol. 10 No. 2 (2015)

Social policy and models of services for the elderly. International perspective

Editors of the issue:
Zofia Szarota & Jolanta Maćkowicz

PDF – full text

Published: 2021-02-15Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP