Journal indexing

 • ARIANTA                                                    
 • BazEkon
 • CEEOL
 • CEJSH
 • DBH - Database for Statistics on Higher Education
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • EBSCO
 • EconBiz
 • ERIH PLUS
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • Norwegian Register for Scientific Journals
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Scimago Journal & Country Rank
 • SCOPUS 

 

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP