Editorial Team

Editor-in-Chief
Włodzimierz Sroka, Prof. - WSB University (Poland)
ORCID: 0000-0002-8701-0716

Karolina Mucha-Kuś, PhD - WSB University (Poland)
ORCID: 0000-0002-7806-8916

Managing Editor
Aleksy Kwilinski, Prof. - WSB University (Poland)
ORCID: 0000-0001-6318-4001

Deputy Editor in Chief
Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prof. - WSB University (Poland)
Łukasz Wróblewski, Prof. - WSB University (Poland)
Marek Walancik, Prof. - WSB University (Poland)

Associate Editors
Marina Solesvik, Prof. – Western Norway University of Applied Sciences (Norway)
Associate Editor – Europe
Mike Szymanski, PhD – EGADE Business School (Mexico)
Associate Editor – South and Middle America
Kiminori Gemba, Prof. - Hosei University (Japan)
Associate Editor – Asia
Adnan ul Haque, Prof. - Yorkville University, Concord, Ontario (Canada)
Associate Editor – North America
Natanya Meyer, Prof. – University of Johannesburg (South Africa)
Associate Editor – Africa

Language Editors
Andrew Gillin, MA - WSB University (Poland)
Barbara Borkowska-Kępska, MA - WSB University (Poland)

Editor for Statistics
Katarzyna Dębkowska, PhD – Polish Economic Institute, Warsaw (Poland)

Secretary
Daria Swędzioł, MA – WSB University (Poland)

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP