Vol. 12 No. 1 (2024) | Forum Scientiae Oeconomia

Vol. 12 No. 1 (2024)

Forum Scientiae Oeconomia

pdf

Published: 2024-04-02

Articles


Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP