Vol. 10 No. 1 (2022) | Forum Scientiae Oeconomia

Vol. 10 No. 1 (2022)


Published: 2022-12-16

ArticlesWydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP