Vol. 11 No. 1 (2023)

PDF

Published: 2023-03-30

Articles

In memory of Professor Włodzimierz Sroka

Zdzisława Dacko-Pikiewicz    Katarzyna Szczepańska-Woszczyna   
9-11

PDF

Assessing the Business Models of Ukrainian IT Companies

Nestor Shpak    Anastasiya Karpyak    Olga Rybytska    Maryana Gvozd    Włodzimierz Sroka   
13-48

PDFRisk classification in international trade using methods of cluster analysis

Michaela Bučková    Martina Krügerova    Michal Kozieł    Hana Štverková   
91-112

PDFWydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP