Vol. 2 No. 3 (2014)

Innovations, entrepreneurship and economic growth

Theme editor: Katarzyna Szczepańska-Woszczyna


Published: 2014-09-14


Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
1c Cieplaka Street
41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
email: wydawnictwo@wsb.edu.pl
tel. +48 32 295 93 59
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia WSB
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP